Jste zde:
Eko-Net CIR > Aktuality

Aktuality

Stránkování

12 3 4 5 >
 
 
17.3.2016 Zajímají vás tyto informace?

Pokud vás tento web zaujal můžete aktuální informace nalézt na našem novém webu http://emas.e-manag.cz/ zaměřeném na environmentální management a EMAS. více

19.1.2011 Prioritní odvětví pro přijetí referenčních dokumentů EMAS

Nařízení EMAS zavádí nový koncept tzv. referenčních dokumentů. V souladu s článkem 46(3) připravuje Evropská komise pracovní plán, který určí seznam prioritních odvětvových a meziodvětvových referenčních dokumentů. více

29.12.2010 Nařízení EMAS ve formátu MS Word

Také potřebujete s nařízením EMAS pracovat? více

30.11.2010 Nepřímé environmentální aspekty a veřejný sektor

Jeden z rozdílů EMAS oproti ISO 14001 je větší důraz na tzv. nepřímé environmentální aspekty, které jsou právě typické pro organizace z veřejného sektoru (úřady, finanční instituce apod.). více

10.10.2010 EMAS je oproti ISO 14001 napřed

Od roku 2010 platí nové znění nařízení EMAS, protože se jedná o jeho třetí verzi je obvykle označován "EMAS III". více

3.8.2010 Jak aplikovat základní LCA standardy na organizace?

Zdálo by se jasné, že LCA (posuzování životního cyklu) podle norem ČSN EN ISO 14040:2006 a ČSN EN ISO 14044:2006 je určeno pouze pro produkty (jakékoliv zboží nebo služby). Často dokonce nepřesně vykládáme LCA jako "posuzování životního cyklu výrobku" a toho slova "výrobek" či produkt se těžko zbavujeme ve snaze přiblížit, co tím "LCA" myslíme. více

4.8.2009 „Bateriová“ novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech byla schválena

Dne 22.7.2009 byla Senátem Parlamentu ČR schválena novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která přináší změny v oblasti nakládání s bateriemi a akumulátory. K definitivnímu zveřejnění ve Sbírce zákonů zbývá jen podpis prezidenta. více

8.6.2009 ISO 14050 - slovník environmentálního managementu

V únoru 2009 byla vydána norma ISO 14050:2009 - Environmental management - Vocabulary, tedy její třetí revize (1998, 2002). V příštím roce bychom se měli dočkat jejího českého překladu. Pokud byste si chtěli normu pořídit v originále, dozvíte se více na stránkách http://www.iso.org. více

5.6.2009 Evidence odpadů a ochrana osobních údajů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ukládá dle § 18 odst. 3 provozovateli zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinnost při odběru nebo výkupu odpadů stanovených právním předpisem identifikovat osoby, od kterých má v úmyslu odpady odebrat nebo vykoupit, identifikovat odebírané nebo vykupované odpady, vést podle §18 odstavců 4 až 8 evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data a hodiny odebrání nebo vykoupení odpadů. K plnění této povinnosti je provozovatel oprávněn vyžadovat k nahlédnutí průkazy totožnosti těchto osob. více

9.5.2009 Nařízení EU k ekodesignu výrobků

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2005/32/ES ze dne 6. července 2005, o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign určuje základní cíle a požadavky EU v oblasti ekodesignu výrobků. Bližší požadavky na ekodesign jsou postupně stanovovány prostřednictvím jednotlivých nařízení a nezávisle na nich i technickými normami ISO. více