Jste zde:
Eko-Net CIR > Aktuality

Aktuality

Stránkování

<1 2 3 4 5
 
 
2.9.2006 E-PRTR nahradí dosud platný EPER

V prosinci 2005 přijala Evropská Rada rozhodnutí č. 2006/61/ES o uzavření Protokolu EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek. Protokol deklaruje důležitost registrů úniků a přenosů znečišťujících látek, jako mechanismu pro zvyšování odpovědnosti podniků, omezování znečištění a podporu udržitelného rozvoje. více

29.7.2006 Novela zákona o integrované prevenci

Základem současné právní úpravy integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) je zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), který nabyl platnosti dne 1.3.2002 a následně účinnosti dne 1.1.2003. více

17.7.2006 Společenská odpovědnost (Social Responsibility)

Většina nadnárodních koncernů postupně ustupuje od odděleného zaměřování se na ekonomické, environmentální a sociální oblasti, ať už při interních rozhodovacích procesech nebo při prezentování. více

2.7.2006 Končí platnost certifikátů ISO 14001:1997

Historie normy ISO 14001 je poměrně krátká. Její první vydání v anglickém jazyce vyšlo v roce 1996 (ISO 14001:1996), následovalo vydání české verze téže normy (ČSN EN ISO 14001:1997). více