Jste zde:
Eko-Net CIR > Bulletin > Bulletin č.3

Bulletin č.3

Soubor:
Bulletin3.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
433kB

Ve třetím číle bulletinu se můžete dočíst o hierarchii způsobů nakládání s odpady a nové směrnici o odpadech. Nově platným evropským předpisům se věnuje článek o REACH - nové nařízení, které nabývá účinnosti od 1.6.2007.

Pro environmentální manažery bude jistě zajímavá informace o překročení počtu 5000 registrovaných organizací v evropském registru EMAS.