Čistší produkce a legislativa

Čistší produkce je v ČR zakotvena v Usnesení č. 165 ze dne 9. 2. 2000, kterým byl přijat Národní program čistší produkce (NPCP). Jedná se o konkrétní krok k naplňování závazků "Mezinárodní deklarace o čistší produkci", ke kterým se Česká republika zavázala jejím podpisem v roce 1999.

Čistší produkce je vázána také na Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Legislativní nástroje strategie čistší produkce pomáhají podnikům zlepšit úroveň ochrany životního prostředí a také pomáhají při výkonu veřejné správy při povolování provozu zařízení.

Strategii čistší produkce lze velmi dobře využít při zavádění systémů environmentálního managementu podle ISO 14001 a podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001, které je označované jako Nařízení EMAS II.

 

Loading...

Čistší produkce (Cleaner Production)