Jste zde:
Eko-Net CIR > Nástroje a návody > Další nástroje prevence znečištění > Čistší produkce (Cleaner Production)

Čistší produkce (Cleaner Production)

Čistší produkce je forma preventivní strategie ochrany životního prostředí aplikovaná obecně v celé výrobní sféře. Hlavním rysem této strategie je její zaměření na odstranění příčin způsobujících znečištění životního prostředí.

Strategie čistší produkce je aplikována po celém světě nejen v průmyslové a zemědělské výrobě, ale také v dopravě, sféře obchodu a služeb, úřadech atd.. Vedle snížení negativního dopadu na životní prostředí je také dosaženo snížení spotřeby surovin a energií a v souvislosti s tím dochází k výraznému poklesu nákladů podniku.

Strategie čistší produkce se v praxi uskutečňuje pomocí systematických postupů jako je např.

- hodnocení možností čistší produkce

  • systematický postup směřující ke stálému zlepšování environmentálního a ekonomického profilu výroby prověřuje materiálové a energetické toky výrobního systému, zaměřuje se na příčiny jejich ztrát, navrhuje opatření pro předcházení vzniku ztrát tak, aby nedocházelo k negativním dopadům na životní prostředí i ekonomii podniku

- monitoring a targeting

  • systém energetického řízení vedoucí ke stálému zlepšování energetické účinnosti
Loading...

Další nástroje prevence znečištění

  • Ecomapping
  • Čistší produkce (Cleaner Production)