Jste zde:
Eko-Net CIR > Stručně o Eko-Netu > Co naleznete v jednotlivých sekcích portálu eko-net

Co naleznete v jednotlivých sekcích portálu eko-net

Co naleznete v jednotlivých sekcích portálu eko-net

Portál eko-net je rozčleněn do několika sekcí. První sekce, ve které se právě nacházíte, má za úkol představit náš web portál a pozvat Vás k návštěvě dalších sekcí, které se již zabývají konkrétními tématy.

V sekci Aktuality Vám přinášíme novinky v oblasti právních předpisů ochrany životního prostředí a krátké příspěvky k řešení konkrétních povinností ať už v souvislosti s požadavky normy ISO 14001 nebo právních předpisů v oblasti životního prostředí.

Sekce Nástroje a návody přináší řadu informací o nástrojích prevence znečištění. Najdete zde např. kapitoly zaměřené na Integrovanou prevenci a omezování znečištění, Inovaci výrobků, Systémy environmentálního managementu, Čistší produkci, Ecomapping atd.

V sekci Bulletin naleznete občasník zaměřený zejména na novinky v environmentální legislativě.

Šestá sekce obsahuje e-learningový vzdělávací modul pro environmentální manažery.