Ecomapping

Ecomapping je nástroj, který podnikům může významně pomoci při zavádění systému environmentálního managementu. Jedná se o jednoduchý analytický nástroj řízení ochrany životního prostředí a komunikace v malých a středních podnicích.

Ecomapping je založený na vytvoření tzv. ekomap, což jsou schémata, která zobrazují nejen vazby uvnitř podniku, ale i vazby podniku a jeho okolí, a to s ohledem na jednotlivé složky životního prostředí a problémy jejich ochrany. Pomocí nich získá podnik základní přehled o svém vlivu na životní prostředí. Na základě ekomap je možné rychle identifikovat nejvýznamnější environmentální rizika v podniku, formulovat a určit významnost problémů a navrhnout opatření ke zkvalitnění ochrany životního prostředí. Jsou vhodnou a praktickou metodou pro vytvoření dokumentace o stavu životního prostředí v podniku.

Vytvoření ekomap tedy není jediným cílem ecomappingu. Jeho hlavní význam spočívá v přezkoumání vztahu podniku k životnímu prostředí a v následném pozitivním jednání.

Ecomapping poskytuje:

  • přehled procesů a problémů
  • systematickou metodiku environmentálního auditu v podniku
  • soubor informací ve formě schémat a obrázků
  • praktický diagnostický nástroj pro zjištění stavu životního prostředí v podniku
  • základ pro environmentální dokumentaci v podniku
Loading...

Další nástroje prevence znečištění