Jste zde:
Eko-Net CIR > Ekodesign - změna zákona o hospodaření s energií schválena

Ekodesign - změna zákona o hospodaření s energií schválena

3.1.2008

Soubor:
sb119-07.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
71kB

Přibližně v polovině loňského roku jsme v novinkách informovali o projednávání novely zákona o hospodaření s energií parlamentu ČR (více zde http://eko-net.cir.cz/novela-zakona-c-406-2000-sb-o-hospodareni-s-energii-stanovuje-pozadavky-na-ekodesign-energetickych-spotrebicu).

Tato novela implementuje směrnici 2005/32/ES, o stanovení rámce pro určení požadavku na ekodesign energetických spotřebičů a o změně směrnic rady 92/42/EHS a Evropského parlamentu a rady 96/57/ES a 200/55/ES. Novela tak zaváděla do českého právního systému mimo jiné pojem ekodesign. Po projednání vládního návrhu zákona v parlamentu v prvním čtení byl předpis přikázán k projednání sněmovním výborům - Hospodářskému výboru a Výboru pro životní prostředí. Jednou ze změn obsažených v pozměňovacích návrzích vydaných těmito výbory byla i změna definice pojmu "ekodesign" ( §2 písmeno v) ).

PŮVODNĚ (ve vládním návrhu); pro účely tohoto zákona se rozumí:

• ekodesignem začlenění environmentálních aspektů do konstrukce výrobku s cílem zlepšit vliv energetického spotřebiče na životní prostředí během jeho celého životního cyklu

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH Hospodářského výboru:

• slovo "začlenění" nahradit slovem "zohlednění", slova "environmentálních aspektů" nahradit slovy "dopadů výrobku na životní prostředí" a slova "zlepšit vliv energetického spotřebiče" nahradit slovy "snížit negativní dopady výrobku"

VÝSLEDEK (konečná podoba v zákoně); pro účely tohoto zákona se rozumí:

ekodesignem zohlednění dopadů výrobku na životní prostředí do konstrukce výrobku s cílem snížit negativní dopady výrobku na životní prostředí během jeho celého životního cyklu

Návrh zákona i s výše uvedenou změnou byl 24.10. 2007 při třetím čtení v poslanecké sněmovně schválen a poslán k projednávání do Senátu. Senát projednal a schválil zákon 6.12.2007. Prezident ČR podepsal zákon 27.12.2007 a předseda vlády tak učinil 31.12. 2007, kdy zákon vyšel ve sbírce zákonů.

Zákon nabyl účinnosti 1.ledna 2008.

Konečná podoba změny zákona již byla zveřejněna ve sbírce zákonů jako zákon č. 393/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií ve znění pozdějších předpisů a který lze nalézt zde: http://www.mvcr.cz/sbirka/2007/sb119-07.pdf

Loading...

Aktuality