Jste zde:
Eko-Net CIR > EMAS je oproti ISO 14001 napřed

EMAS je oproti ISO 14001 napřed

10.10.2010

Od roku 2010 platí nové znění nařízení EMAS, protože se jedná o jeho třetí verzi je obvykle označován "EMAS III".

Nařízení (ES) č.1221/2009 bylo publikovánov prosinci 2009 a nabylo účinnosti ve velmi krátké době a bohužel jen s krátkým přechodný obdobím, které zkomplikovalo hladký přechod mezi EMAS II a EMAS III pro již registrované organizace.

25.11.2009 - schváleno

22.12.2009 - publikováno

11.1.2010 - vstoupilo v platnost

do 11.7.2010 - jen 6měsíční přechodné období, ve kterém lze ověřovat podle starého EMAS, po dohodě s ověřovatelem a Agenturou EMAS bylo možné toto období prodloužit do 11.1.2011

od 11.1.2011 lze ověřovat již jen podle nového EMAS III

 

I kdyby bylo přechodné období delší, zachoval by EMAS výrazný náskok před ISO 14001:

EMAS je oproti ISO 14001 napřed
Loading...

Aktuality