EMS podle normy ISO 14001

Norma "ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití" vydaná Mezinárodní organizací pro normalizaci upravuje požadavky na zavedení systému environmentálního řízení pro účely vlastního hodnocení či získání certifikátu.

Oficiální definice EMS podle normy ČSN EN ISO 14001: "Systém environmentálního managementu je ta součást celkového systému managementu, která zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje k vyvíjení, zavádění, dosahování, přezkoumávání a udržování environmentální politiky."

Zavedení EMS podle normy ISO 14001 má vést ke zlepšení environmentálního profilu podniku. Prostřednictvím této normy podnik získá návod, jak vytvořit a zavést systém environmentálního řízení. Aby však EMS splnil svůj účel, měl by podnik nadále pravidelně vyhodnocovat a přezkoumávat svůj systém environmentálního managementu s cílem neustále ho zlepšovat.

Hlavní kapitoly normy se týkají zejména environmentální politiky, cílů a cílových hodnot, programů environmentálního řízení, zavedení systému a jeho provoz, monitorování a nápravných činností, a přezkoumání vedením.

Na konci roku 2003 bylo celosvětově registrováno celkem 61170 podniků se zavedeným EMS podle ISO 14001. K 31.3.2005 bylo v ČR evidováno 1 315 společností, které mají zavedený EMS podle ISO 14001 (zdroj: www.cenia.cz ), v současné době jejich počet stoupl na více jak 2 200.

Loading...

Systémy environmentálního managementu (EMS)