Jste zde:
Eko-Net CIR > Etapové zavádění EMS (ISO 14005, BS 8555)

Etapové zavádění EMS (ISO 14005, BS 8555)

25.5.2007

V současnosti je projednáván návrh nové normy ISO 14005, který by měl být zaměřen zejména na malé a střední podniky, kterým by měl nabídnout etapový způsob zavedení a certifikace systému environmentálního managementu.

Poměrně náročný a dlouhodobý proces zavádění (ve většině organizací trvající několik měsíců, ale i několik let) je rozdělen do několika etap a několika dílčích certifikačních auditů. Tento systém by měl napomoci motivovat podnik prostřednictvím dílčích menších úspěchů ke zdolání náročného úkolu zavedení systému environmentálního managementu. Jednotlivé etapové audity by měly napomoci k včasnému zahájení procesu neustálého zlepšování.

Zůstává řada sporných otázek, např. jak dodržet oddělení certifikačních auditorů od poskytování poradenství při zavádění aj. Přijetí normy je zatím daleko. Již v současnosti, ale platí norma BS 8555.

Loading...

Aktuality