Historie CP

Od roku 1994 je používána jednotná definice čistší produkce:

Čistší produkce je stálá aplikace integrální preventivní strategie ochrany životního prostředí na procesy, výrobky a služby s cílem zvýšit jejich efektivnost a omezit rizika jak vůči člověku, tak i vůči životnímu prostředí.

V září 1998 byla v Soulu vydána "Mezinárodní deklarace o čistší produkci", která dokládá význam této formy ochrany životního prostředí.

Touto deklarací byl vyhlášen závazek o používání, propagování a podporování strategie čistší produkce, která je jednou z cest, jak dosáhnout udržitelného rozvoje.

Česká republika tuto Deklaraci přijala v roce 1999 a v roce 2000 byl vyhlášen Národní program čistší produkce.

Loading...

Čistší produkce (Cleaner Production)