Jste zde:
Eko-Net CIR > Nástroje a návody > Inovace výrobků a životní prostředí

Inovace výrobků a životní prostředí

Jednou z cest, jak posílit konkurenceschopnost podniku, je zavádění nových výrobků, služeb či technologií, které jsou mimo jiné šetrnější k životnímu prostředí. Přestože zlepšování výrobků z hlediska jejich dopadů na životní prostředí a zvyšování ekonomické prosperity podniku jsou často vnímány jako dvě protichůdné aktivity, je tomu právě naopak, protože zlepšováním environmentálních parametrů výrobku a výrobního procesu má podnik šanci zvýšit svoji konkurenceschopnost a v konečném efektu i ekonomickou efektivitu.

Zlepšování environmentálních parametrů výrobku má význam pro výrobce i spotřebitele zejména proto, že aktivním přístupem podniků v oblasti inovací výrobků a služeb je zvyšována užitná hodnota výrobku a služeb, suroviny a energie jsou využívány efektivněji, dochází ke snížení nákladů podniku na splnění požadavků legislativy zejména v oblasti odpadového hospodářství, dochází ke zlepšení image podniku a posílení vztahu se zákazníky.

Propojení tradičních postupů zaměřených na funkce a design s environmentálně orientovanou inovací výrobků a služeb dává příležitost k naplnění několika důležitých hledisek - přispívá ke zlepšení funkce a parametrů výrobků, umožňuje splnění požadavků stále se zpřísňující environmentální legislativy a přináší uspokojení požadavků stále náročnějších zákazníků.

Zákazníci se při výběru výrobků nezaměřují pouze na funkčnost, ale dávají přednost kvalitním výrobkům s nízkými provozními náklady a dlouhou životností. Jedním z významných kroků, přímo podporující realizaci inovací výrobků zaměřené na ochranu životního prostředí, je možnost využití programů environmentálního managementu (EMP) pro naplňování cílů environmentální politiky na podnikové úrovni v rámci EMS.