Jste zde:
Eko-Net CIR > Nástroje a návody > Integrovaná prevence a omezování znečištění - IPPC

Integrovaná prevence a omezování znečištění - IPPC

Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC

Proces integrované prevence a omezování znečištění je proces, jehož cílem je zlepšení kvality životního prostředí a dosažení vyššího stupně ochrany životního prostředí jako celku. Principem integrované prevence je minimalizace negativních vlivů průmyslových a zemědělských činností na životní prostředí, omezení vzniku a zamezení přenosu znečištění a podpora environmentálních přístupů v průmyslových a zemědělských podnicích.

V této kapitole naleznete informace o nejlepších dostupných technikách (BAT), referenčních dokumentech BREF a Integrovaném registru znečišťování ŽP (IRZ).