Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ)

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ)

Jedná se o veřejně přístupný informační systém veřejné správy, který je spravován Ministerstvem životního prostředí a provozován Agenturou CENIA, českou informační agenturou životního prostředí. IRZ podává informace o emisích do ovzduší, vody, půdy a o přenosech 72 ohlašovaných látek, které do registru ohlašují přímo znečišťovatelé životního prostředí na základě splnění daných kritérií. IRZ je součástí Jednotného informačního systému životního prostředí.

Více informací naleznete zde