Jste zde:
Eko-Net CIR > Nařízení EU k ekodesignu výrobků

Nařízení EU k ekodesignu výrobků

9.5.2009

Nařízení EU k ekodesignu výrobků

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2005/32/ES ze dne 6. července 2005, o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign určuje základní cíle a požadavky EU v oblasti ekodesignu výrobků. Bližší požadavky na ekodesign jsou postupně stanovovány prostřednictvím jednotlivých nařízení a nezávisle na nich i technickými normami ISO.

Požadavky prováděcích předpisů jsou stanovovány jak restriktivně (zákaz některých typů žárovek v určitém časovém horizontu), tak jako přesně dané technické parametry, které musí na určitý typ zařízení (výrobku) splňovat (účinnost, výkon apod.). Snahou EU je omezit provoz takových zařízení, která jsou energeticky náročná. EU chce stanovením těchto opatření rovněž snižovat emise CO2. Navíc některé výrobky mohou obsahovat i lidskému zdraví a životnímu prostředí nebezpečné látky.

V posledních měsících vstoupily v účinnost například tyto předpisy týkající se externích napájecích zdrojů, set-top-boxů nebo žárovek a zářivek:

-          Nařízení Komise (ES) č. 278/2009 ze dne 6. dubna 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie externích zdrojů napájení ve stavu bez zátěže a jejich průměrné energetické účinnosti v aktivním režimu (http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=493066:cs&lang=cs&list=493066:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=278/2009~)

-          Nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost (http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=491598:cs&lang=cs&list=491598:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=244/2009~)

-          Nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů (http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=488159:cs&lang=cs&list=488159:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=107/2009~)

 

Loading...

Aktuality