Jste zde:
Eko-Net CIR > Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

7.9.2007

Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších  podmínkách  provozování  spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Nové Nařízení ruší a nahrazuje nařízení č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Nařízení nabývá účinnosti 1.ledna 2008.

K nejpodstatnějším změnám došlo mimo jiné v těchto oblastech:

  • nařízení se nevztahuje na všechny spalovací zdroje (dříve zařízení), v nichž se spaliny používají pro přímý ohřev, sušení, vypalování nebo jinou tepelnou úpravu předmětů nebo materiálů, zejména ohřívací pece nebo pece pro tepelné zpracování (dříve uvedeny výhradně ty zdroje tohoto typu, u kterých jsou znečišťující látky vzniklé spalováním paliv odváděny společně se znečišťujícími látkami emitovanými technologickým procesem) spalovací zdroje)
  • významné změny v definicích (např. změna definice biomasy)
  • hodnoty emisních limitů vedeny dle typu spalovacích zdrojů v přílohách nařízení (dříve přílohy členěny dle sledovaných typů emisních limitů např. SO2, NOx atd.)
  • změna přechodných ustanovení pro zvláště velké a velké spalovací zdroje (změna termínů platnosti některých emisních limitů pro konkrétní typy zdrojů)
  • byly změněny limity pro spalovací a spoluspalovací zařízení (došlo navýšení u oxidu uhelnatého, oxidu siřičitého nebo oxidu dusičného)
Loading...

Aktuality