Jste zde:
Eko-Net CIR > Nástroje a návody

Nástroje a návody

V současné době roste snaha podniků snižovat dopady svých činností na životní prostředí. Tento trend je motivovaný jednak rostoucím tlakem ze strany legislativy, ale též i ochotou podniku snižovat své dopady nad rámec legislativních nařízení.

Významnou roli v procesu zlepšování environmetnálního profilu podniku sehrává podnikový ekolog, který dokáže nároky kladené na podnik v oblasti životního prostředí účinně uplatnit v podnikových procesech.