Jste zde:
Eko-Net CIR > Norma ISO 14005 postoupila

Norma ISO 14005 postoupila

4.5.2009

Norma ISO 14005 postoupila

Již před delším časem jsme zde zmiňovali přípravu nové normy ISO 14005: Environmental management systems - Guidelines for the phased implementation of an environmental managmement system, including the use of environmental performance evaluation.

Pokud byste se chtěli dozvědět něco víc o důvodech vzniku této ISO normy, určitě navštivte stránky projektu ACORN (http://www.iema.net/ems/acorn_scheme/bs8555), které popisují normu BS 8555. Principy projektu ACORN a tedy i principy stávající normy BS 8555 a připravované ISO 14005 byly již v České republice využity v pilotních projektech, které jsme v letech 2000-2003 implementovali.

Návrh normy ISO 14005 se dostal do stádia DIS (Draft International Standard). Rozsahem a členěním je poměrně složitý s ohledem na to, že je určen pro malé a střední podniky, které obvykle nemají odborné kapacity. Pokud však nerezignujeme na původní záměry může tato nová norma vytvořit více motivující prostředí pro zavedení a zlepšování systému evnvironmentálního managementu se zaměřením na konrétní dosahované výsledky. Mělo by to vést k tomu, aby zdroje které investujeme do systémů řízení byly účelně a smysluplně využity, aspoň z části.

Pokud jste již odborníky na ISO 14001, může být tato norma pro vás zajímavým zpestřením, do určité míry je ISO 14001 a ISO 14005 duplicitní svým zaměřením. Pokud s EMS teprve začínáte, určitě se na ISO 14005 podívejte, využijte také produkty jako je např. EMAS Easy viz též článek Proč EMAS určitě ano.

 

Loading...

Aktuality