Jste zde:
Eko-Net CIR > Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií stanovuje požadavky na ekodesign energetických spotřebičů

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií stanovuje požadavky na ekodesign energetických spotřebičů

1.6.2007

Soubor:
novela zákona 406-2000 ekodesign doc.doc
Formát:
doc
Velikost:
103kB

Poslanci Parlamentu České republiky projednali 13.6.2007 v prvním čtení novelu zákona o hospodaření s energií, která se v podstatné míře týká ekodesignu výrobků.

Vláda předložila sněmovně návrh novely zákona č. 406/2000, o hospodaření s energií 9.5.2007. Novela tak přenáší do české legislativy Směrnici Evropského parlamentu a rady 2005/32/ES, o stanovení rámce pro určení požadavku na ekodesign energetických spotřebičů a o změně směrnic rady 92/42/EHS a Evropského parlamentu a rady 96/57/ES a 200/55/ES.

V českém právním systému dosud není právní předpis, který by upravoval požadavky na ekodesign. Tato novela tak český právní systém obohacuje o nové pojmy a definice, jako je environmentální aspekt, ale i samotný pojem ekodesign. Samotný návrh novely již odkazuje ve svém textu na další prováděcí právní předpisy k zákonu, které by po schválení zákona jistě přišly na projednání do sněmovny.

Novela přináší podstatnou změnu v oblasti Státního programu podpory úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. Dotace ze státního rozpočtu mají být nově poskytovány také malým, středním a velmi malým podnikům vyrábějícím energetické spotřebiče, a to k zavádění nových postupů vedoucích ke splnění požadavků na ekodesign.

Největší změnou je vložení nového paragrafu zabývajícího se ekodesignem obsahující i tuto základní povinnost:

Výrobce, nebo jeho zplnomocněný zástupce, nebo dovozce energetických spotřebičů stanovených prováděcím právním předpisem je povinen před uvedením na trh nebo do provozu opatřit tyto energetické spotřebiče označením "CE" a vydat prohlášení o shodě, které deklaruje splnění požadavků na ekodesign stanovených prováděcím právním předpisem.

Výrobek splňující všechna daná kritéria obsažená v příslušném prováděcím předpisu získá označení CE. Tím bude schválen jeho pro prodej na trhu Evropské unie a zároveň nebude moci být zakázán. U výrobku označeného ekoznačkou (např. v České republice Ekologicky šetrný výrobek) v souladu s předpisy upravujícími udělování této značky bude bráno za fakt, že splňuje požadavky na ekodesign stanovené v prováděcích právních předpisech do té míry, do jaké jsou tyto požadavky splněny ekoznačkou Evropského Společenství.

V této části novely zákona jsou dále stanoveny požadavky na údaje, které musí obsahovat prohlášení o shodě a také volbu výrobce posuzovat shodu výrobku s požadavky v rámci jeho systému řízení nebo v rámci tzv. interní kontroly designu.

Pokud by novela zákona prošla parlamentem a schválil ji prezident, nabyla by účinnost od 1. října 2007. Evropská komise zveřejní v letošním roce plán přípravy prováděcích opatření a současně s tím také seznam výrobků, kterých se budou tato opatření týkat.

 

Loading...

Aktuality