Jste zde:
Eko-Net CIR > Nový zákon o integrovaném registru znečišťování

Nový zákon o integrovaném registru znečišťování

12.2.2008

Dne 12.2.2008 vyšel ve Sbírce zákonů nový zákon, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Problematika integrovaného registru znečišťování (IRZ) byla již dříve řešena jako součást zákona o integrované prevenci č. 76/2002 Sb. Což se projevilo jako komplikace při identifikaci právních požadavků, protože působnost IRZ je širší než oblast působnosti integrovaného povolování. 

Zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení. Mimo jiné zrušuje: nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování a vyhlášku č.572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do IRZ.

Plný text zákona naleznete např. zde:

http://www.mvcr.cz/sbirka/2008/sb011-08.pdf

 Další informace na oficiálních stránkách integrovaného registru znečišťování životního prostředí:

http://www.irz.cz/

Loading...

Aktuality