Jste zde:
Eko-Net CIR > Ochrana ovzduší - zvýšení limitu pro brusky z 1 kW na 100 kW

Ochrana ovzduší - zvýšení limitu pro brusky z 1 kW na 100 kW

20.4.2007

Ochrana ovzduší - zvýšení limitu pro brusky z 1 kW na 100 kW

Nařízení vlády č.353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, bylo od 1.1.2007 zrušeno a nahrazeno novým právním předpisem se stejným názvem - Nařízením vlády č. 615/2006. Nové nařízení přineslo řadu změn, z nichž jedna napravuje přehmat v předchozím předpise. Dle předchozího nařízení byly do kategorie tzv. nových středních zdrojů znečišťování ovzduší zařazeny podle přílohy č. 1 také brousící stroje nebo skupiny brousících strojů s celkovým elektrickým příkonem vyšším než 1 kW. Do této kategorie tak proto spadala např. řada typů ručních elektrických brusek běžně se vyskytujících na pracovištích. Podle zákona o ovzduší tak provozovatel zdroje byl například nucen provádět měření emisí či vést provozní evidenci, což mnohé firmy ani netušily, natož aby požadavky zákony plnily. Naštěstí kontrolní orgány v oblasti životního prostředí toto neplnění právních požadavků tolerovaly vědomy si chyby v právním předpisu. V novém nařízení byla hodnota stanovena v příloze č. 1 stanovena nově pro skupinu 2.7. Obrábění kovů (brusírny a obrobny), a to pro zařízení, jejichž celkový elektrický příkon je vyšší než 100 kW.

Loading...

Aktuality