Jste zde:
Eko-Net CIR > Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí

23.7.2007

Státní fond životního prostředí ČR zveřejnil první výzvu k předkládání žádostí o dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Program čerpá 18,4 % z 26,96 miliardy eura určených ze Strukturálních fondů EU pro Českou republiku. Celkem bude v rámci operačního programu ŽP uvolněno na projekty se vztahem k ochraně životního prostředí přibližně 150 miliard Kč. První výzva je určena především pro žadatele z řad nepodnikatelských subjektů jako jsou obce, města a kraje, příspěvkové organizace, obecně prospěšné organizace, občanská sdružení nebo církve, ovšem není uzavřena ani podnikatelským subjektům.

Jednou z podmínek pro podání žádosti v rámci tohoto programu je stanovisko České inspekce životního prostředí (ČIŽP) k projektu. Stanovisko ČIŽP je požadováno k vybraným projektům v osách 1, 2, 3 a 4 a týká se konkrétních žádostí o podporu investiční akce i k závěrečnému vyhodnocení akce. Odborné stanovisko je vyžadováno ke všem projektům v ose 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury (oblast podpory 1.1. Snížení znečištění vod a k vybraným projektům v ose 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, v ose 3 Udržitelné využívání zdrojů energie a v ose 4 oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady. Podrobnosti jsou nejen o získání stanoviska ČIŽP jsou uvedeny v příručce pro příjemce dotace vydané Státním fondem životního prostředí, kterou lze kromě dalších podstatných informací nalézt na adrese www.opzp.cz.

 

Loading...

Aktuality