Jste zde:
Eko-Net CIR > Prioritní odvětví pro přijetí referenčních dokumentů EMAS

Prioritní odvětví pro přijetí referenčních dokumentů EMAS

19.1.2011

Nařízení EMAS zavádí nový koncept tzv. referenčních dokumentů. V souladu s článkem 46(3) připravuje Evropská komise pracovní plán, který určí seznam prioritních odvětvových a meziodvětvových referenčních dokumentů.

 

schéma čl.46 referenční dokumenty.png

 

Komise při svém zvažování prioritních odvětví zohledňuje mj.:

  • sektory s intenzivními materiálovými toky
  • existenci referenčních dokumentů nejlepších dosutpných technik - BREF (sektory které jsou již značně regulované a pro které exitují BREF nebudou zatím uvažovány)
  • analýzu životního cyklu, výdajů domácností a veřejného sektoru za výrobky spotřebovávané v EU (potraviny a nápoje, soukromá doprava, bydlení)
  • synergie nejen s IPPC, ale i zelené nakupování a environmentální značení

 

Mezi navrhovanými prioritními sektory se objevuje řada zemědělských odvětví. Relevantním kritériem pro stanovení prioritních odvětví by jistě byl počet registrací v jednotlivých odvětvích, protože již registrované organizace a ověřovatelé s napětím očekávají požadavky referenčních dokumentů, které budou muset zohlednit při aktualizaci environmentálního prohlášení (čl.18 (5d) a (7c) nařízení EMAS).

Z pohledu ČR by mezi prioritní sektory patřilo např. stavebnictví, energetika nebo recyklace odpadů, výsledek se snad brzy dozvíme na oficiálních stránkách EMAS.

 

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory SFŽP a MŽP.

Loading...

Aktuality