Jste zde:
Eko-Net CIR > REACH byl schválen

REACH byl schválen

15.12.2006

Soubor:
Směrnice 2006_121 l_39620061230cs08520858.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
129kB

Evropský parlament schválil závazná pravidla pro nakládání s chemickými látkami, v podobě nařízení o Registraci, Evaluaci a Autorizaci Chemických látek, tzv. REACH.

Výrobce, dovozce ale i uživatele chemických látek tedy čekají podstatné změny, protože nové nařízení, které nabývá účinnosti 1.6.2007, nahradí 45 stávajících předpisů. Nařízení je přímo závazné pro všechny členské státy EU, tudíž nebude implementováno podobně jako směrnice. Plný text v češtině naleznete ke stažení v tomto článku.

Nařízení sice přináší snahu o zlepšení stávajícího stavu, ale obsahuje i řadu kontroverzních opatření, která zvýší náklady spojené s používáním některých chemikálií a její zavedení bude spojeno i se zvýšenou administrativní zátěží.

Pozitiva REACH:

- Výrobci a dovozci chemických látek budou muset doložit některé informace o vlastnostech chemikálií (např. o jejich bezpečnosti).

- Podle REACH by také měly být používány bezpečnější chemické látky. Některé perzistentní látky a látky, které se hromadí v ŽP, by měly být těmito bezpečnějšími alternativami nahrazeny.

- Veřejnost bude mít možnost požadovat informace o přítomnosti některých nebezpečných chemických látek ve výrobcích. Do této doby nemusely průmyslové podniky dokládat informace o jejich bezpečnosti z hlediska ochrany lidského zdraví a životního prostředí

Nedostatky REACH:

- Ve výrobě a ve spotřebním zboží bude stále možné používat některé chemické látky, které mohou způsobovat vážné zdravotní problémy, např. způsobují rakovinu, poškození plodu, poruchy rozmnožování, atd..

- Průmyslové podniky budou moci i nadále vyrábět nebo dovážet chemické látky v objemech do 10 tun/rok, aniž by musely o těchto látkách podávat informace o jejich nebezpečnosti. I nadále tedy budou na trhu chemické látky, jejichž vlastnosti nejsou prozkoumány, tzn. u spousty chemických látek nebudou dostupné informace o jejich nebezpečnosti.

- Přestože některé velmi nebezpečné chemické látky bude nutné nahradit bezpečnějšími formami, u některých nejnebezpečnějších látek bude stačit prohlášení od výrobců a dovozců, že jsou schopni rizika kontrolovat. Takže výroba a další využívání takových nebezpečných látek bude pokračovat, i když za tyto látky bezpečnější náhrada existuje.

 

Loading...

Aktuality