Referenční dokumenty - BREF

Výsledky jednání a výměny informací o nejlepších dostupných technikách jsou shrnuty do tzv. referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF dokumenty) pro jednotlivé kategorie zařízení.

Referenční dokumenty BREF souhrnně uvádí informace o evropských nejlepších dostupných technikách. BREF jsou zpracovávány pro jednotlivá průmyslová odvětví a obsahují údaje o průmyslových procesech, používaných technikách, emisních limitech používaných v členských zemích EU, prioritních materiálových tocích a monitoringu.

BREF podává informaci o úrovni techniky, které dané odvětví dosáhlo. Informace zde uvedené nejsou právně závazné ani vymahatelné, ale jsou směrodatné pro rozhodnutí o tom, zda příslušná technologie a způsob jejího provozování odpovídá požadavkům zákona o IPPC a zda bude vydáno povolení k provozu průmyslových zařízení.

Základem každého dokumentu BREF je popis BAT a informace o budoucích BAT.

Přehled dokumentů BREF naleznete zde

 

Loading...

Integrovaná prevence a omezování znečištění - IPPC