Jste zde:
Eko-Net CIR > Nástroje a návody > Integrovaná prevence a omezování znečištění - IPPC > Registry znečišťování životního prostředí

Registry znečišťování životního prostředí

Registry znečišťování životního prostředí jsou budovány z mnoha důvodů. Smyslem registrů je přispět k posílení integrovaného přístupu v ochraně životního prostředí a k podpoře šetrnějšího chování. Státy ale i průmyslové podniky potřebují data o znečištění životního prostředí k formulaci environmentálních politik a jako nástroj ekologického řízení. Zásadní význam mají registry při informování veřejnosti, která má možnost získat obtížně dostupné údaje a zároveň má veřejnost možnost podílet se na vývoji národního registru. Veřejná kontrola působí na odpovědnější ekologické chování jednotlivých podniků.

Registry jsou založeny na povinném a pravidelném hlášení, které obsahuje informace o znečištění jednotlivých složek životního prostředí. Sledují se tak látky s významnými vlivy na životní prostředí a lidské zdraví (např. skleníkové plyny, látky způsobující kyselý déšť, těžké kovy, rakovinotvorné látky atd.).

Loading...

Integrovaná prevence a omezování znečištění - IPPC