Jste zde:
Eko-Net CIR > Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - odpad a vedlejší produkty

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - odpad a vedlejší produkty

21.2.2007 COM(2007) 59 final

V únoru bylo zveřejněno sdělení zabývající se výkladem definice odpadu a vedlejších produktů ve výrobních podnicích. Toto sdělení nijak neovlivňuje probíhající proces přípravy nové směrnice o odpadech.

Sdělení pomůže odpadovým hospodářům v podnicích vyřadit využitelné vedlejší produkty za určitých podmínek z režimu odpadů. Lze tím dosáhnout nejen snížení nákladů na odpadové hospodářství (potenciálních odběratelů vedlejších produktů je víc než osob oprávněných převzít odpad), ale i snížení administrativní náročnosti, na takovéto vedlejší produkty, které nejou odpady se nevztahují evidenční povinnosti pro odpady.

 

Loading...

Aktuality