Jste zde:
Eko-Net CIR > Skončilo přechodné období IPPC - všechna zařízení musí mít integrované povolení

Skončilo přechodné období IPPC - všechna zařízení musí mít integrované povolení

30.10.2007

Termín do kdy musí mít všechna zařízení integrované povolení stanovila Evropská unie ve směrnici o integrované prevenci už v roce 1996, nyní nastal tento termín, který platí nejen pro ČR, ale i pro všechny členské státy.

 • Směrnice o integrované prevenci č. 96/61/EC - schválena EC v září 1996
 • zavazuje členské státy EU během 3 let implementovat do své národní legislativy specifické požadavky integrované prevence
 • zařízení v EU by měla splňovat požadavky IPPC do 8 let (v ČR nabytí účinnosti zák. 1.1.2003 - 30.10.2007, tj. cca necelých 5 let):
  …"členské státy přijmou nezbytná opatření zajišťující, že příslušné úřady na základě povolení … zabezpečí, aby existující zařízení byla provozována v souladu s požadavky článků … nejpozději do osmi let od nabytí účinnosti", tj. do 30.10.2007

Stav dle údajů zveřejněných koncem října 2007:

 • je evidováno cca 1650 žádostí v různém stádiu schvalování
 • cca ve 1250 případech již bylo rozhodnuto, v 6 případech bylo řízení zastaveno
 • vydání integrovaného povolení trvá přibližně 4 měsíce (po novele mělo dojít ke zkrácení)
 • většinu si zpracovali provozovatelé zařízení sami
  dle databáze CENIA spadá pod IPPC přibližně 829 provozovatelů se 1704 zařízeními
Loading...

Aktuality