Jste zde:
Eko-Net CIR > Snížení recyklačních příspěvků

Snížení recyklačních příspěvků

13.12.2006

Soubor:
Provozovatelé kolektivních systémů.doc
Formát:
doc
Velikost:
41kB

Recyklační poplatky slouží na zneškodnění elektrospotřebičů vyrobených do 13. srpna 2005. Od této doby platí v Evropě nová směrnice, podle které musí výrobci a dovozci do ceny nových elektrospotřebičů zahrnout i náklady na jejich budoucí zneškodnění resp. využití. Výrobci a dovozci elektrozařízení jsou ze zákona povinni zajistit zpětný odběr a recyklaci těchto elektrospotřebičů. Recyklační poplatky tedy od minulého roku platí všichni spotřebitelé při nákupu nových elektrických spotřebičů.

Snížení recyklačních poplatků ohlásili výrobci a dovozci nových spotřebičů, kteří jsou sdruženi do tzv. kolektivních systémů. Tyto kolektivní systémy byly určeny pro nakládání s elektrozařízeními. Pro 10 skupin elektrozařízení byla určeno 10 kolektivních systémů.

Snížení některých recyklačních poplatků ohlásil na příští rok kolektivní systém Elektrowin, který je pověřen nakládáním s malými a velkými domácími spotřebiči a elektrickými nástroji a nářadím, a kolektivní systém Asekol, který je pověřen nakládáním s výpočetní, telekomunikační a kancelářskou technikou, spotřební elektronikou, hračkami a vybavením pro volný čas a sport.

Od roku 2007 dojde např. k výraznému snížení recyklačních poplatků, a to zejména u chladniček a mrazniček. U těchto spotřebičů spotřebitel zaplatí 300 Kč namísto současných 420 Kč. Snížení poplatků se však dotkne i nástrojů a nářadí, praček atd.

Česká republika musí do konce roku 2008 vybrat nejméně 4kg elektroodpadu na obyvatele za rok, což je cca 40 000 tun elektroodpadu.

Loading...

Aktuality