Jste zde:
Eko-Net CIR > Společenská odpovědnost (Social Responsibility)

Společenská odpovědnost (Social Responsibility)

17.7.2006

Většina nadnárodních koncernů postupně ustupuje od odděleného zaměřování se na ekonomické, environmentální a sociální oblasti, ať už při interních rozhodovacích procesech nebo při prezentování.

Společenská odpovědnost byla definována např. v Zelené knize EU z roku 2001: Společenská odpovědnost firem je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do firemních operací a interakcí.

Mezinárodní organizace pro standardizaci rozhodla, že do roku 2008 bude zpracována nová norma ISO 26000 zabývající se společenskou odpovědností. Norma by neměla sloužit k certifikaci systému, jak je to mu u norem ISO 9001 (kvalita) a ISO 14001 (životní prostředí).

Připravovaná norma by měla obsahovat:

Úvod

1. Předmět normy

2. Normativní odkazy

3. Termíny a definice

4. Vztah mezi SR a organizací

5. Principy SR

6. Návod na stanovení "kritických bodů" v organizaci

7. Návod pro organizace při "zavádění" principů SR

Přílohy

Bibliografie

Další informace v angličtině získáte např. na stránkách www.iso.org/wgsr.

Loading...

Aktuality