Jste zde:
Eko-Net CIR > Stručně o Eko-Netu

Stručně o Eko-Netu

Co naleznete v jednotlivých sekcích portálu eko-net

Portál eko-net je rozčleněn do několika sekcí. První sekce, ve které se právě nacházíte, má za úkol představit náš web portál a pozvat Vás k návštěvě dalších sekcí, které se již zabývají konkrétními tématy. více

E-mailova konference pro environmentální managery

Zájemci o projekt HERMES a portál Eko-net.cir.cz se mohli přihlásit do e-mailové konference, pokud byste měli také zájem, kontaktujte nás. více

Kontaktujte nás

Projekt realizuje a tento portál spravuje Centrum inovací a rozvoje (www.cir.cz, Kontakty), které prostřednictvím svých pracovníků a ve spolupráci s poradenskými firmami poskytuje školení a poradenství v oblasti environmentálního managementu. Na tomto portálu je též nabízen elearningový kurs zaměřený na výklad a otestování znalostí normy ISO 14001 a EMAS. více

Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem. více