Jste zde:
Eko-Net CIR > Nástroje a návody > Systémy environmentálního managementu (EMS)

Systémy environmentálního managementu (EMS)

Systém environmentálního managementu (EMS) je systém řízení, který je zaměřen na sledování a zlepšování všech činností podniku, které ovlivňují, nebo mohou ovlivnit, kvalitu životního prostředí nebo zdraví a bezpečnost zaměstnanců.

Systémy environmentálního managementu jsou dobrovolným nástrojem, avšak jejich zavedením se podnik zavazuje, že bude veškeré činnosti vykonávat tak, aby došlo ke snížení zatížení životního prostředí i zdraví obyvatel.

EMS se například zaměřuje na prevenci vzniku odpadů, efektivnější využívání surovin a paliv, spotřebu vody a čištění odpadních vod, emise do ovzduší, úniky nebezpečných látek a kontaminace vody a půdy a další.

Zavedením Systému environmentálního managementu podnik sděluje, že bere svůj zájem o životní prostředí vážně a usiluje o zmírnění negativních vlivů jeho činností. Zavedení EMS zároveň podporuje obchodní zájmy podniku, protože v dnešním světě již řadě obchodních partnerů záleží na tom, aby spolupracovali pouze s těmi, kteří se chovají odpovědně.

Ze zkušenosti podniků vyplývá, že zavedení a rozvoj environmentálního managementu má pozitivní ekonomické dopady, protože omezování negativních vlivů na životní prostředí podniku zpravidla přinese snížení nákladů a rizik.

Při vytváření a zavádění systému environmentálního managementu se lze řídit dvěma "standardy":

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.761/2001 (viz EMAS)
  • mezinárodní technická norma ISO 14001 (ČSN EN ISO 14001:2005)